Ett köpekontrakt har en minikrav för att blir giltig så det måste göras rätt för att garantera en lycklig affär
×

Boka Tid

Fyll i formuläret eller ring mig på 072-312122 så hjälper jag dig så fort som möjligt.

  ×

  Telefonnummer

  +46-72 200 89 17

  Köpekontrakt

  Köpekontrakt – gör avtalet bindande

  Det många inte känner till är att det är först när både säljare och köpare har undertecknat köpekontraktet som bostadsaffären är bindande. Fram tills dess är ingen av parterna bundna av sina bud och kan därmed dra sig ur.

  Fyra minimikrav

  För att ett köpekontrakt skall vara juridiskt giltigt finns det fyra minimikrav:

  • Kontraktet måste vara skriftligt.
  • Vara undertecknat av både köpare och säljare.
  • Innehålla information om köpeskilling och köpeobjektets beteckning
  • Det ska även innehålla en överlåtelseförklaring.

  Självklart finns det även många andra punkter som kan vara bra att ta med i köpekontraktet. Ju fler av dem ni tar med desto bättre, även om vissa kan verka små och obetydliga.

  Svävarvillkor, vad är det?

  Det självklara målet när ni ska skriva kontrakt för hus eller bostadsrätt är att det ska vara slutgiltigt. En affär kan riskera att avbrytas om ni har skrivit in villkor i kontraktet. Villkoren är ofta formulerade så att någon av parterna har rätt att kliva av köpet ifall något av villkoren inte uppfylls. Det gör att du kan säga att affären lämnas “svävande” fram till en viss tidpunkt, eller tills ett visst villkor är uppfyllt.

  Köpekontrakt eller överlåtelseavtal?

  Det finns flera sätt att bli ägare till en ny bostad varav det vanligaste är såklart genom att köpa den. Övriga sätt att överlåta en bostad är genom arv, testamente eller gåva. Vid ett köp av ett hus är det själva fastigheten du köper och då skriver man ett köpekontrakt. Om det istället gäller en bostadsrätt är det rätten att bo i bostaden som byter ägare. Köpet är då en form av överlåtelse och regleras av ett överlåtelseavtal.

  När upprättar man ett köpebrev?

  När det slutliga köpeskillingen betalas på tillträdesdagen upprättas ett köpebrev. Det är också nu köparen skall få tillträde till bostaden. Köpebrevet är ett kvitto på att hela köpeskillingen är betald och med köpebrevet kan köparen dessutom registrera sig som ny ägare och få lagfart till fastigheten.

  Köpebrevets innehåll

  Även för köpebrev finns minimikrav som måste uppfyllas.

  • Underskrifter av bägge parter.
  • Överlåtelseförklaring, där säljaren uttryckligen förklarar att bostaden eller fastigheten överlåts till köparen när köpeskillingen är betalad och köpebrevet undertecknat av båda parter.
  • Köpeobjekt. Vid fastighetsförsäljning ska fastighetsbeteckningen framgå.
  • Köpeskilling.

  2 maj, 2019