Inom fastighetsrätts regleras bl.a. hyresavtal
×

Boka Tid

Fyll i formuläret eller ring mig på 072-312122 så hjälper jag dig så fort som möjligt.

  ×

  Telefonnummer

  +46-72 200 89 17

  Hyresavtal

  Ett avtal om hyra är en överenskommelse mellan två parter om rätten att mot en ersättning, nyttja ett hus, lägenhet eller lokal. Den som hyr ut kan vara en fastighetsägare i rollen som hyresvärd eller en person som redan hyr av någon annan (andrahandsuthyrning). Jordabalkens 12:e kapitel, i dagligt tal kallat hyreslagen, reglerar dessa avtalsförhållanden.

  Komma överens om villkoren

  Det är viktigt vid uthyrning av bostäder och lokaler att man kommer överens om villkoren för uthyrningen, till exempel till vad bostaden eller lokalen får nyttjas, vad hyresgästen får göra avseende ombyggnad och restaurering, hur länge hyresgästen får hyra (tidsbestämt eller tillsvidare) och hur lång uppsägningstid parterna har. Denna överenskommelse utgör hyresavtalet. Det är inget lagfast krav att hyresavtalet ska vara skriftligt, men i de allra flesta fall är det det. Ett muntligt avtal är visserligen också giltigt, men är också mycket svårare att verifiera och leder inte sällan till tvister om avtalet mellan hyresvärd och hyresgäst.

  Hyra ut i andra hand

  Om du behöver hyra ut din en bostad eller lokal i andra hand, till exempel om du tillfälligt ska flytta till annan ort eller vill prova på samboende, måste du först höra med hyresvärden om du får göra det. Säger din hyresvärden nej kan du få din sak prövad i hyresnämnden. Har du godtagbara skäl som, exempelvis som ovan har hyresvärden ingen egentlig rätt att neka dig att hyra ut.

  Noggrann med detaljer i hyresavtalet

  Det är mycket viktigt att du är detaljerad och noga med att skriva in villkoren som gäller kring uthyrningen. Exempel på punkter att ta upp är hur lång hyresperioden är, om den kan förlängas, vilken uppsägningstid ni båda har, samt om den som hyr har rätt låta någon annan flytta in i lägenheten med sig.

  22 maj, 2019