generationsskifte ett viktig plan för familjen framtids
×

Boka Tid

Fyll i formuläret eller ring mig på 072-312122 så hjälper jag dig så fort som möjligt.

  ×

  Telefonnummer

  +46-72 200 89 17

  Generationsskifte

  Generationsskifte

  Ett generationsskifte är något man kan planera för att underlätta för familjen den dagen man inte längre vill eller kan ta hand om sin egendom. För en del är man kanske nöjd med vad ärvdabalkens regler säger – andra vill kanske själv styra över vad som händer. Oavsett bör man titta över de olika situationerna.

  Det finns tre sätt att styra över dina tillgångar, arv, gåva och försäljning – alla dessa får olika juridiska konsekvenser och påverkar skattesituationen. Man borde se över vad som händer om jag inte gör någonting och därefter fundera på vad vill jag att skall ske?

  Genom ett testamente kan du ändra arvsordningen och själv välja hur dina tillgångar skall fördelas, med undantag av de begränsningarna lagen sätter. För att nämna några begränsningar så har barn rätt till laglott och äkta makar har rätt till arv enligt den sk. basbeloppsregeln. Formkravet för ett testamente är mycket strängt, därför är det mycket viktigt att dessa blir utformade på rätt sätt.

  Om du ger en fastighet i gåva till dina barn utgår ingen kapitalvinstbeskattning. Det utgår endast en stämpelavgift vid lagfartsansökan. Den dagen barnen sedan vill sälja fastigheten beräknas deras kapitalvinst med dina ingångsvärden. För att de ska har rätt underlag är det viktigt att lämna över alla handlingar som rör fastigheten. Gåvan kan ges så att denna utgör gåvomottagarens enskilda egendom.

  Om du säljer fastigheten till dina barn utgår i vissa fall kapitalvinskatt samt att köparen betalar både stämpelskatt och stämpelavgift i lagfartskostnad. För att veta vad som är bästa alternativet behöver man se över hela situationen.

  • Det är alltid en fördel om man inom familjen kan vara överens innan man gör en överföring. Men det är DU som i slutändan bestämmer.
  • Tänk på att en gåva till ett av dina barn kan få konsekvenser vid ett framtida arvskifte om du har andra bröstarvingar som inte fått gåvor i samma utsträckning.

  22 maj, 2019