×

Boka Tid

Fyll i formuläret eller ring mig på 072-312122 så hjälper jag dig så fort som möjligt.

  ×

  Telefonnummer

  +46-72 200 89 17

  Fullmakt

  Fullmakt

  Huvudmannen ger fullmakt åt ett ombud som inom fullmaktens ramar kan företa rättshandlingar för huvudmannens räkning (exempelvis köp av fastighet), detta ombud kallas fullmäktig.

  Med en fullmakt kan du företräda någon annan, exempelvis för att ingå ett avtal eller att genomföra ett köp. Fullmäktigen blir ombud, men juridiskt sett är det personen som skrivit fullmakten som är ansvarig för den genomförda rättshandlingen. Därför är det viktigt att den utformas korrekt.

  Olika fullmakter

  Det finns olika typer av fullmakter beroende på behov. Generalfullmakt som är en obegränsad fullmakt och ger fullmäktigen möjlighet att fatta beslut i samtliga frågor huvudmannen inte själv kan.

  Nytt sedan 1 juli 2017 är att man även kan ge en framtidsfullmakt. Denna fullmakt träder i kraft den dagen när man blir sjuk eller i övrigt blir ur stånd att ta tillvara sin rätt. Denna kan beröra både personliga och ekonomiska angelägenheter, undantaget är frågor gällande sjuk- och hälsovård-

  Fullmakt vid fastighetsförsäljning/köp. Det är specifika krav som ställs på en fullmakt för en fastighetsaffär så det är viktigt att den är korrekt. En sådan fullmakt kan gälla både gåva, köp/försäljning och byte av fast egendom.

  Efter att en person dör behöver dödsboet förvaltas och avvecklas. Genom denna typ av fullmakt ger du någon annan rätt att fatta beslut och agera för din räkning vid bouppteckningendödsboförvaltningen och/eller arvskiftet.

  22 maj, 2019