×

Boka Tid

Fyll i formuläret eller ring mig på 072-312122 så hjälper jag dig så fort som möjligt.

  ×

  Telefonnummer

  +46-72 200 89 17

  Framtidsfullmakt

  Framtidsfullmakt

  Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. Framtidsfullmakter infördes den 1 juli 2017.

  En framtidsfullmakt börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina angelägenheter på grund av att du blir fysiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Du undviker exempelvis att styras av en slumpmässigt utvald god man. Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till att det utses en god man eller en förvaltare vilket kan ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter.

  22 maj, 2019