×

Boka Tid

Fyll i formuläret eller ring mig på 072-312122 så hjälper jag dig så fort som möjligt.

  ×

  Telefonnummer

  +46-72 200 89 17

  Deklaration fastighetsförsäljning

  Skatteregler vid försäljning

  En fastighetsförsäljning ska alltid deklareras i den privata självdeklarationen. Kontraktsdagen är brytpunkten som gäller för när huset såldes enligt skatteverket, inte tillträdesdagen. Om en försäljningen sker i november men tillträdesdagen är i januari, ska försäljningen redovisas redan samma år som tillträdet sker. Om kontraktet däremot sker i januari månad är det i deklarationen påföljande år som försäljningen deklareras.

  Vid vinst

  När en privatperson säljer ett hus för ett högre pris än man har köpt det för, kan det utgå skatt för den vinst som görs. Före vinsten skall beräknas skall man även ta hänsyn till värdehöjande reparationer och ny/tillbyggnationer man gjort på fastigheten. Vinsten räknas som kapitalvinst som då beskattas med 22%.

  https://skatteverket.se/saljabostad

  Hur räknar man ut den faktiska vinsten?

  Det är flera faktorer som måste räknas in innan man kan räkna ut den faktiska vinsten. Till att börja med måste man från försäljningspriset dra av säljarens inköpspris för fastigheten plus stämpelskatten, avgifter för uttag av pantbrev och andra utgifter som var förenade med försäljningen. Man får också dra av de kostnader säljaren haft för värdehöjande reparationer i huset eller i lägenheten som gjorts försäljningsåret eller något av de fem föregående åren före försäljningen. Det är de aktuella värdena (kostnaderna) för reparationer och tillbyggnader aom räknas vid försäljningstillfället. Du skall på något sätt kunna styrka dina avdrag för att du skall kunna få avdrag. Foton, bygglovshandlingar osv. Självklart är det bäst om man har sparat kvittona.

  Vid förlust

  Det händer att hus och bostäder säljs med förlust. Halva förlusten är avdragsgill med 30%, det betyder i realiteten att 15 % av förlusten kan dras av. Skattereduktionen får heller inte bli större än den samlade inkomst- och fastighetsavgiften tillsammans.

  Uppskov

  Har man sålt en permanentbostad och inom rätt tid köpt ett nytt boende, kan få uppskov med vinsten för bostadsförsäljningen. Det finns vissa tidsfrister som måste uppfyllas vilket betyder att köpet av den nya bostaden måste ske inom en viss tid, och måste i Sverige eller annat EES-land. Uppskovsbeloppet måste vara minimum 50 000 kr. Om bostaden som köps kostar lika mycket eller mer som den som säljs kan hela vinsten gälla som uppskov. Tillbyggnader och ombyggnader kan också räknas in i priset. Det är i självdeklarationen detta uppskoiv måste begäras. Om nästa hus också säljs ska uppskovsbeloppet räknas med i vinstberäkningen.

  Ta hjälp

  När man deklarerar en fastighetsförsäljning finns det många avdrag som är fort att glömma. Reglerna är krångliga och ofta väldigt detaljerade. Därför kan det vara en god investering att ta hjälp vid deklarationen. Det händer ganska ofta att husförsäljningar deklareras fel, ofta dessutom till säljarens nackdel.

  22 maj, 2019