Deklaration fastighetsförsäljning

Skatteregler vid försäljning En fastighetsförsäljning ska alltid deklareras i den privata självdeklarationen. Kontraktsdagen är brytpunkten som gäller för när huset såldes enligt skatteverket, inte tillträdesdagen. Om en försäljningen sker i november men tillträdesdagen är i januari, ska försäljningen redovisas redan samma år som tillträdet sker. Om kontraktet däremot sker i januari månad är det i…

Nyttjanderättsavtal

Nyttjanderätt är en rätt för en person att på visst sätt använda någon annans fastighet. Rätten kan gälla en hel fastighet eller en del av en fastighet och är begränsad i tiden. Nyttjanderätt är bindande i högst 25 år inom detaljplanelagt område och 50 år i övrig. En nyttjanderätt skapas genom avtal med fastighetens ägare. Ett…

Servitutsavtal

Servitutsavtal reglerar vägen användning mellan fastigheterna

Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg, en brunn osv. Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten. Ett servitut gäller i regel tills vidare och har inget slutdatum. Två typer av servitut Det finns två…

Hyresavtal

Inom fastighetsrätts regleras bl.a. hyresavtal

Ett avtal om hyra är en överenskommelse mellan två parter om rätten att mot en ersättning, nyttja ett hus, lägenhet eller lokal. Den som hyr ut kan vara en fastighetsägare i rollen som hyresvärd eller en person som redan hyr av någon annan (andrahandsuthyrning). Jordabalkens 12:e kapitel, i dagligt tal kallat hyreslagen, reglerar dessa avtalsförhållanden.…

Köpekontrakt

Ett köpekontrakt har en minikrav för att blir giltig så det måste göras rätt för att garantera en lycklig affär

Köpekontrakt – gör avtalet bindande Det många inte känner till är att det är först när både säljare och köpare har undertecknat köpekontraktet som bostadsaffären är bindande. Fram tills dess är ingen av parterna bundna av sina bud och kan därmed dra sig ur. Fyra minimikrav För att ett köpekontrakt skall vara juridiskt giltigt finns…

Lagfart

Att köpa ett hus är ett fantastiskt kapitel i livet – äntligen ett hem att fixa och inreda, kanske med en solig trädgård där du kan dricka kaffe. Men innan du går upp i väggfärger och induktionshällar kan det vara bra att få koll på lagfartskostnader och pantbrev. Är det dåligt om huset redan har…