Äktenskapsförord

Som gift delar man allt i livet – glädje, sorg, bekymmer, saker och pengar. Kanske finns det ett släktgård som ska stanna i den enes släkt? Man har kanske byggt upp ett företag innan man gifte sig som man inte vill dela med sig av vid en eventuell separation? De allra flesta som gifter sig bör se…

Testamente

Genom att skriva ett testamente kan du bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du inte längre finns i livet. Ett testamente underlättar mycket för dina närmaste anhöriga, ökar och minskar risken för framtida tvister. Din vilja är viktig Oavsett vilken livssituation du är i du är – gift, sambo eller singel så…

Samboavtal

Ett samboavtal undertecknas av paret som önskar reglera deras egendom

Samboavtal Samboegendom är bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk, oavsett vem som har betalat för den. Hur egendom fördelas kan regleras genom att skriva ett samboavtal. Bostad och bohag som i ett samboförhållande har införskaffats för gemensamt bruk ska enligt sambolagen delas lika när sambos separerar. Det spelar ingen roll vem som…

Gåvobrev

gåvobrev behövs i visa tillfället. Det är viktig att veta när det behöv.

Gåvobrev Att skänka bort saker är lätt, men juridiskt sett finns det några fallgropar. Vissa gåvor kan vara muntliga andra måste vara skriftliga. Vill man att gåvan skall utgöra förskott på arv? Vill man att gåvan skall kunna undantas från gåvomottagarens skilsmässa eller samlivsbrott, då bör den ges som enskild egendom.  Viktigt att se över…

Generationsskifte

generationsskifte ett viktig plan för familjen framtids

Generationsskifte Ett generationsskifte är något man kan planera för att underlätta för familjen den dagen man inte längre vill eller kan ta hand om sin egendom. För en del är man kanske nöjd med vad ärvdabalkens regler säger – andra vill kanske själv styra över vad som händer. Oavsett bör man titta över de olika…

Fullmakt

Fullmakt Huvudmannen ger fullmakt åt ett ombud som inom fullmaktens ramar kan företa rättshandlingar för huvudmannens räkning (exempelvis köp av fastighet), detta ombud kallas fullmäktig. Med en fullmakt kan du företräda någon annan, exempelvis för att ingå ett avtal eller att genomföra ett köp. Fullmäktigen blir ombud, men juridiskt sett är det personen som skrivit…

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. Framtidsfullmakter infördes den 1 juli 2017. En framtidsfullmakt börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina angelägenheter på grund av att…

Bouppteckning

När någon går bort och lämnar ett tomrum efter sig, brukar sorgen göra att tillgångar och praktiska saker saknar betydelse. Men även om det känns obetydligt just då, är det en del saker som behöver tas hand om. Det första steget är en bouppteckning. Vad gör man? Det är dödsbodelägarna som är ansvariga för att…

Bodelning

Att separera är allt som oftast ett mycket svårt beslut. I tillägg till att det är väldigt känslomässigt uppstår en mängd juridiska frågor att ta ställning till. Det är värt att veta att det är olika regler som gäller beroende om man är gift eller sambo. Vid dödsfall skall den avlidnes skulder först regleras, nästa…

Arvskifte

När man skall skifta ett dödsbo ska alla eventuella skulder och begravningskostnader först betalas. Som dödsbodelägare ärver man inte skulder. Om det inte finns tillräckligt med medel i dödsboet för att betala skulderna skrivs de därför oftast av. Var den avlidne gift eller sambo gör man normalt en bodelning. Efter bodelningen skall eventuella legat enligt…