×

Boka Tid

Fyll i formuläret eller ring mig på 072-312122 så hjälper jag dig så fort som möjligt.

  ×

  Telefonnummer

  +46-72 200 89 17

  Bouppteckning

  När någon går bort och lämnar ett tomrum efter sig, brukar sorgen göra att tillgångar och praktiska saker saknar betydelse. Men även om det känns obetydligt just då, är det en del saker som behöver tas hand om. Det första steget är en bouppteckning.

  Vad gör man?

  Det är dödsbodelägarna som är ansvariga för att det upprättas en bouppteckning. Det kan vara både legala arvingar och testamentstagare. Det är dödsbodelägarna som tillsammans har hand om och bestämmer vad som skall ske med dödsboets tillgångar. En bouppteckning skall upprättas senast tre månader efter dödsfallet och vara inlämnad till skatteverket en månad efter att den är förrättad.

  En bouppteckning är en uppställning över den avdödes tillgångar och skulder. Bouppteckningen är även legitimationen för dödsboet gentemot banker, köpare av fastigheter eller liknande. Bouppteckning utgör även ett underlag inför arvskiftet.

  Om den avlidnes tillgångar efter att skulder avdrages inte täcker begravningskostnaden ersätts normalt bouppteckningen med en dödsanmälan. Det är socialkontoret i en avlidnes kommun som prövar om det går att göra en dödsanmälan samt att denna även blir gjord.

  22 maj, 2019