×

Boka Tid

Fyll i formuläret eller ring mig på 072-312122 så hjälper jag dig så fort som möjligt.

  ×

  Telefonnummer

  +46-72 200 89 17

  Bodelning

  Att separera är allt som oftast ett mycket svårt beslut. I tillägg till att det är väldigt känslomässigt uppstår en mängd juridiska frågor att ta ställning till. Det är värt att veta att det är olika regler som gäller beroende om man är gift eller sambo.

  Vid dödsfall skall den avlidnes skulder först regleras, nästa steg är en bodelning om den döde var gift eller sambo. Det är nämligen först efter att maken eller sambon fått den andel av de totala tillgångarna i boet som anses vara hennes genom bodelning, som själva arvet (dvs del av boets tillgångar) kan fördelas genom utgivande av legat och arvskifte.

  Bodelning mellan äkta makar

  När man är gift kan man göra bodelning under pågående äktenskap eller när äktenskapet upplöses på grund av skilsmässa eller skilsmässa. Hur man gör en bodelning regleras i äktenskapsbalken. Som huvudregel gäller likadelningsprincipen vilket betyder att alla tillgångar (bostad, aktier, bankkonton, bilen osv) efter att skulder är avdragna skall delas lika mellan parterna. Det som är enskild egendom genom äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente ingår inte i bodelningen. Vid dödsfall behöver man inte göra någon bodelning om man bara har gemensamma barn och det inte föreligger något testamente. Då ärver den efterlevande maken allt.

  Bodelning mellan samboer?

  När man är sambo görs en bodelning bara om någon av parterna begär det. I en bodelning ingår endast samboegendom (gemensam bostad och bohag, t.ex. möbler, köksutrustning och liknande i hemmet som skaffats för gemensamt boende). Vid dödsfall är det endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning. Bodelningen görs då mellan den avdödes släktingar och den efterlevande sambon. Vid en bodelning är det endast samboegendom som skall fördelas efter att skulder är avräknade. Man måste begära bodelning senast ett år efter att samboförhållandet upplöst och vid dödsfall senast vid bouppteckningen. Viktig att komma ihåg är att sambos inte ärver varandra.

  22 maj, 2019