×

Boka Tid

Fyll i formuläret eller ring mig på 072-312122 så hjälper jag dig så fort som möjligt.

  ×

  Telefonnummer

  +46-72 200 89 17

  Arvskifte

  När man skall skifta ett dödsbo ska alla eventuella skulder och begravningskostnader först betalas. Som dödsbodelägare ärver man inte skulder. Om det inte finns tillräckligt med medel i dödsboet för att betala skulderna skrivs de därför oftast av. Var den avlidne gift eller sambo gör man normalt en bodelning. Efter bodelningen skall eventuella legat enligt testamente lämnas ut innan det blir dags för själva arvsskiftet.

  Hur gör man?

  Det är när alla skulder och kostnader betalats det är dags att dela tillgångarna mellan arvingarna och eventuella testamentstagare. Föreligger inget testamente kan delägarna fritt fördela tillgångarna som de själva önskar.

  Det skriftliga avtalet över hur tillgångarna skall fördelas kallas för arvskiftehandling och är grunden i själva arvsskiftet. Samtliga delägare i dödsboet skall underteckna denna handling. Om det bara finns en arvinge behöver man inte göra något arvskifte.

  Om delägarna i boet inte kommer överens kan man, genom tingsrätten, ansöka om en skiftesman eller boutredningsman som har till uppgift att tillsammans med arvtagarna få till en frivillig överenskommelse. Om detta inte lyckas kan dom även besluta om fördelningen av arvet i ett så kallat tvångsskifte.

  22 maj, 2019